<rp id="qgrsf"></rp>
  <nav id="qgrsf"><center id="qgrsf"><td id="qgrsf"></td></center></nav>

  
  

  <progress id="qgrsf"><big id="qgrsf"></big></progress>
  <progress id="qgrsf"><big id="qgrsf"></big></progress>

   <rp id="qgrsf"><ruby id="qgrsf"></ruby></rp>

   <tbody id="qgrsf"></tbody>
   你的位置:首页 > 新闻动态 > 公司新闻

   2018年岁末,明控促销活动

   2018-11-16 15:02:41??????点击:

   2018年非常精彩丰富,充满各种挑战和机遇,同时更坚定了我们的经营理念:品质为先。
    为了回馈客户,并使2018销售业绩再创新高,这次拿出相当多产品搞促销,截止日期为2018年12月31日
    型号明细见下表,详情请联系杨先生,手机13816792706(同微信)QQ:139943030
   备注:1、数量有限,售完为止。2、已经享受特价者例外。

   型号明细:

   MR-J4伺服促销型号
    MR-J4-10A
    MR-J4-20A
    MR-J4-40A
    MR-J4-60A
    MR-J4-70A
    MR-J4-100A
    MR-J4-200A
    MR-J4-10B
    MR-J4-20B
    MR-J4-40B
    MR-J4-60B
    MR-J4-70B
    MR-J4-100B
    MR-J4-200B
    HG-KR23J
    HG-KR43J
    HG-KR73J
    HG-SR102J
    HG-SR152J
    HG-SR202J
    HG-KR43BJ
    HG-KR73BJ
    HG-SR102BJ

   MR-JE伺服促销型号
    MR-JE-10A
    MR-JE-20A
    MR-JE-40A
    MR-JE-70A
    MR-JE-100A
    MR-JE-200A
    MR-JE-10B
    MR-JE-20B
    MR-JE-40B
    MR-JE-70B
    MR-JE-100B
    HG-KN13J-S100
    HG-KN23J-S100
    HG-KN43J-S100
    HG-KN73J-S100
    HG-SN52J-S100
    HG-SN102J-S100
    HG-SN152J-S100
    HG-SN202J-S100
    HG-KN43BJ-S100
    HG-KN73BJ-S100
    HG-SN102BJ-S100

   Q系列PLC促销型号
    Q00UCPU
    Q01UCPU
    Q02UCPU
    Q03UDECPU
    Q03UDVCPU
    Q06UDEHCPU
    Q06UDVCPU
    Q00CPU
    Q01CPU
    Q02CPU
    Q35B
    Q38B
    Q312B
    Q68B
    Q612B
    Q61P
    Q62P
    Q64PN
    QX40
    QX41
    QX42
    QY10
    QY40P
    QY41P
    QY42P
    Q64AD
    Q68ADI
    Q68ADV
    Q62DAN
    Q64DAN
    Q68DAIN
    Q68DAVN
    QD75P2N
    QD75P4N
    QD75D2N
    QD75D4N
    QD70P4
    QD70P8
    QD77MS2
    QD77MS4
    QD77MS16
    QJ71C24N
    QJ71C24N-R2
    QJ71C24N-R4
    QJ61BT11N
    QJ71E71-100
    QJ71MB91
    QJ71PB92V
    QJ71PB93D
    A6TBXY36
    AC10TB
    AC20TB
    AJ65SBTB1-16D
    AJ65SBTB1-32D
    AJ65SBTB1-16T
    AJ65SBTB1-32T
    AJ65SBTB2N-16R
    AJ65SBTB1-32DT
    AJ65SBT-64AD

   FX3U系列PLC促销型号
    FX3U-16MR/ES-A
    FX3U-32MR/ES-A
    FX3U-48MR/ES-A
    FX3U-64MR/ES-A
    FX3U-80MR/ES-A
    FX3U-128MR/ES-A
    FX3U-16MT/ES-A
    FX3U-32MT/ES-A
    FX3U-48MT/ES-A
    FX3U-64MT/ES-A
    FX3U-80MT/ES-A
    FX3U-128MT/ES-A
    FX3U-CNV-BD
    FX3U-232-BD
    FX3U-422-BD
    FX3U-485-BD
    FX3U-232ADP-MB
    FX3U-485ADP-MB
    FX3U-4AD-ADP
    FX3U-4DA-ADP
    FX3U-4AD-PT-ADP
    FX3U-4AD-TC-ADP
    FX3U-3A-ADP
    FX3U-ENET-ADP
    FX3U-ENET-L
    FX3U-4AD
    FX3U-4DA
    FX3U-1PG
    FX3U-2HC
    FX3U-4LC
    FX3U-16CCL-M
    FX3U-64CCL
    FX3U-FLROM-16

   FX2N系列模块促销型号
    FX2N-8EX
    FX2N-16EX
    FX2N-8EYR
    FX2N-16EYR
    FX2N-8EYT
    FX2N-16EYT
    FX2N-8ER
    FX2N-32ER
    FX2N-48ER
    FX2N-2AD
    FX2N-8AD
    FX2N-2DA

   FX3S,FX3G系列PLC促销型号
    FX3SA-10MR-CM
    FX3SA-14MR-CM
    FX3SA-20MR-CM
    FX3SA-30MR-CM
    FX3SA-10MT-CM
    FX3SA-14MT-CM
    FX3SA-20MT-CM
    FX3SA-30MT-CM
    FX3GA-24MR-CM
    FX3GA-40MR-CM
    FX3GA-60MR-CM
    FX3GA-24MT-CM
    FX3GA-40MT-CM
    FX3GA-60MT-CM
    FX3G-40MT/ES-A
    FX3G-60MT/ES-A
    FX3G-232-BD
    FX3G-422-BD
    FX3G-485-BD
    FX3G-2AD-BD
    FX3G-1DA-BD
    FX3G-CNV-ADP

   FX5U系列PLC促销型号
    FX5U-32MT/ES
    FX5U-64MT/ES
    FX5U-80MT/ES
    FX5U-32MR/ES
    FX5U-64MR/ES
    FX5U-80MR/ES
    FX5-8EX/ES
    FX5-8EYR/ES
    FX5-8EYT/ES
    FX5-16EX/ES
    FX5-16EYR/ES
    FX5-16EYT/ES
    FX5-16ET/ES-H
    FX5-4AD-ADP
    FX5-4DA-ADP
    FX5-CNV-BUS
    FX5-232-BD
    FX5-485-BD
    FX5-232ADP
    FX5-485ADP
    FX5-40SSC-S
    FX5-80SSC-S
    FX5-CCL-MS

   变频器促销型号
    FR-E740-0.4K-CHT
    FR-E740-0.75K-CHT
    FR-E740-1.5K-CHT
    FR-E740-2.2K-CHT
    FR-E740-3.7K-CHT
    FR-E740-5.5K-CHT
    FR-E740-7.5K-CHT
    FR-F840-00038-2-60
    FR-F840-00052-2-60
    FR-F840-00083-2-60
    FR-F840-00126-2-60
    FR-F840-00170-2-60
    FR-F840-00250-2-60
    FR-F840-00310-2-60
    FR-F840-00380-2-60
    FR-F840-00470-2-60
    FR-F840-00620-2-60
    FR-A840-00038-2-60
    FR-A840-00052-2-60
    FR-A840-00083-2-60
    FR-A840-00126-2-60
    FR-A840-00170-2-60
    FR-A840-00250-2-60
    FR-A840-00310-2-60
    FR-A840-00380-2-60
    FR-A840-00470-2-60
    FR-A840-00620-2-60
    FR-PA07
    FR-A8AP
    FR-A8NC

   触摸屏促销型号
    GT2104-PMBDS
    GS2107-WTBD
    GS2110-WTBD
    GT2310-VTBA
    GT2510-VTBA
    GT2512-STBA

   截止日期:2018年12月31日