<rp id="qgrsf"></rp>
  <nav id="qgrsf"><center id="qgrsf"><td id="qgrsf"></td></center></nav>

  
  

  <progress id="qgrsf"><big id="qgrsf"></big></progress>
  <progress id="qgrsf"><big id="qgrsf"></big></progress>

   <rp id="qgrsf"><ruby id="qgrsf"></ruby></rp>

   <tbody id="qgrsf"></tbody>

   购买正宗三菱产品请联系   - - 网站首页 - - 联系我们 - - 常见问题 - - 关于明控

   三菱变频器促销产品

   本页只显示了常用型号,点此查看所有型号
   三菱变频器
   功能简介
   状态
   价格
   货期
   FR-D740-0.4K-CHT0.4KW,额定1.2A,3相380V输入
   常用
   842
   现货
   FR-D740-0.75K-CHT0.75KW,额定2.2A,3相380V输入
   常用
   904
   现货
   FR-D740-1.5K-CHT1.5KW,额定3.6A,3相380V输入
   常用
   996
   现货
   FR-D740-2.2K-CHT2.2KW,额定5A,3相380V输入
   常用
   1228
   现货
   FR-D740-3.7K-CHT3.7KW,额定8A,3相380V输入
   常用
   1428
   现货
   FR-D740-5.5K-CHT5.5KW,额定12A,3相380V输入
   常用
   2114
   现货
   FR-D740-7.5K-CHT7.5KW,额定16A,3相380V输入
   常用
   2276
   现货
   FR-D720S-0.4K-CHT0.4KW,额定2.5A,单相220V输入,3相输出
   常用
   691
   现货
   FR-D720S-0.75K-CHT0.75KW,额定4.2A,单相220V输入,3相输出
   常用
   763
   现货
   FR-D720S-1.5K-CHT1.5KW,额定7A,单相220V输入,3相输出
   常用
   930
   现货
   FR-D720S-2.2K-CHT2.2KW,额定10A,单相220V输入,3相输出
   常用
   1224
   需查询
   FR-D720-0.4K0.4KW,额定2.5A,3相220V输入
   常用
   800
   缺货
   FR-D720-0.75K0.75KW,额定4.1A,3相220V输入
   常用
   950
   需查询
   FR-D720-1.5K1.5KW,额定7.0A,3相220V输入
   常用
   1150
   需查询
   FR-D720-2.2K2.2KW,额定10A,3相220V输入
   常用
   1350
   需查询
   FR-D720-3.7K3.7KW,额定16.5A,3相220V输入
   常用
   1600
   需查询
   FR-D720-5.5K5.5KW,额定23.8A,3相220V输入
   常用
   2650
   需查询
   FR-D720-7.5K7.5KW,额定31.8A,3相220V输入
   常用
   2980
   需查询
   FR-E840-0016-4-600.4KW,额定1.6A,3相380V输入
   常用
   1007
   需查询
   FR-E840-0026-4-600.75KW,额定2.6A,3相380V输入
   常用
   1050
   现货
   FR-E840-0040-4-601.5KW,额定4A,3相380V输入
   常用
   1216
   现货
   FR-E840-0060-4-602.2KW,额定6A,3相380V输入
   常用
   1495
   现货
   FR-E840-0095-4-603.7KW,额定9.5A,3相380V输入
   常用
   1752
   现货
   FR-E840-0120-4-605.5KW,额定12A,3相380V输入
   常用
   2578
   缺货
   FR-E840-0170-4-607.5KW,额定17A,3相380V输入
   常用
   2756
   缺货
   FR-E740-0.4K-CHT0.4KW,额定1.6A,3相380V输入
   常用
   1082
   需查询
   FR-E740-0.75K-CHT0.75KW,额定2.6A,3相380V输入
   常用
   1166
   需查询
   FR-E740-1.5K-CHT1.5KW,额定4A,3相380V输入
   常用
   1351
   需查询
   FR-E740-2.2K-CHT2.2KW,额定6A,3相380V输入
   常用
   1661
   需查询
   FR-E740-3.7K-CHT3.7KW,额定9.5A,3相380V输入
   常用
   1946
   需查询
   FR-E740-5.5K-CHT5.5KW,额定12A,3相380V输入
   常用
   2762
   需查询
   FR-E740-7.5K-CHT7.5KW,额定17A,3相380V输入
   常用
   2953
   需查询
   FR-E740-11K-CHT11KW,额定23A,3相380V输入
   常用
   3304
   缺货
   FR-E740-15K-CHT15KW,额定30A,3相380V输入
   常用
   4268
   缺货
   FR-E720-0.4K0.4KW,额定3A,3相220V输入
   常用
   830
   缺货
   FR-E720-0.75K0.75KW,额定5A,3相220V输入
   常用
   980
   需查询
   FR-E720-1.5K1.5KW,额定8A,3相220V输入
   常用
   1280
   需查询
   FR-E720-2.2K2.2KW,额定11A,3相220V输入
   常用
   1550
   需查询
   FR-E720-3.7K3.7KW,额定17.5A,3相220V输入
   常用
   1850
   需查询
   FR-E720-5.5K5.5KW,额定24A,3相220V输入
   常用
   3020
   需查询
   FR-E720-7.5K7.5KW,额定33A,3相220V输入
   常用
   3730
   需查询
   FR-F840-00023-2-603相380V,额定2.1A,代替原FR-F740-0.75K-CHT
   常用
   1580
   需查询
   FR-F840-00038-2-603相380V,额定3.5A,代替原FR-F740-1.5K-CHT
   常用
   1768
   需查询
   FR-F840-00052-2-603相380V,额定4.8A,代替原FR-F740-2.2K-CHT
   常用
   1921
   需查询
   FR-F840-00083-2-603相380V,额定7.6A,代替原FR-F740-3.7K-CHT
   常用
   2120
   需查询
   FR-F840-00126-2-603相380V,额定11.5A,代替原FR-F740-5.5K-CHT
   常用
   2346
   需查询
   FR-F840-00170-2-603相380V,额定16A,代替原FR-F740-7.5K-CHT
   常用
   2513
   需查询
   FR-F840-00250-2-603相380V,额定23A,代替原FR-F740-11K-CHT
   常用
   2886
   需查询
   FR-F840-00310-2-603相380V,额定29A,代替原FR-F740-15K-CHT
   常用
   4109
   需查询
   FR-F840-00380-2-603相380V,额定35A,代替原FR-F740-18.5K-CHT
   常用
   4679
   需查询
   FR-F840-00470-2-603相380V,额定43A,代替原FR-F740-22K-CHT
   常用
   5561
   需查询
   FR-F840-00620-2-603相380V,额定57A,代替原FR-F740-30K-CHT
   常用
   6690
   需查询
   FR-F840-00770-2-603相380V,额定70A,代替原FR-F740-37K-CHT
   常用
   7383
   需查询
   FR-F840-00930-2-603相380V,额定85A,代替原FR-F740-45K-CHT
   常用
   9148
   需查询
   FR-F840-01160-2-603相380V,额定106A,代替原FR-F740-55K-CHT
   常用
   10349
   需查询
   FR-A840-00038-2-603相380V,代替FR-A740-0.75K-CHT,额定2.5A
   常用
   1921
   需查询
   FR-A840-00052-2-603相380V,代替FR-A740-1.5K-CHT,额定4A
   常用
   2058
   需查询
   FR-A840-00083-2-603相380V,代替FR-A740-2.2K-CHT,额定6A
   常用
   2270
   需查询
   FR-A840-00126-2-603相380V,代替FR-A740-3.7K-CHT,额定9A
   常用
   2428
   需查询
   FR-A840-00170-2-603相380V,代替FR-A740-5.5K-CHT,额定12A
   常用
   3214
   需查询
   FR-A840-00250-2-603相380V,代替FR-A740-7.5K-CHT,额定17A
   常用
   3825
   需查询
   FR-A840-00310-2-603相380V,代替FR-A740-11K-CHT,额定23A
   常用
   5277
   需查询
   FR-A840-00380-2-603相380V,代替FR-A740-15K-CHT,额定31A
   常用
   6302
   需查询
   FR-A840-00470-2-603相380V,代替FR-A740-18.5K-CHT,额定38A
   常用
   7443
   需查询
   FR-A840-00620-2-603相380V,代替FR-A740-22K-CHT,额定44A
   常用
   8731
   需查询
   FR-A840-00770-2-603相380V,代替FR-A740-30K-CHT,额定57A
   常用
   10095
   需查询
   FR-A840-00930-2-603相380V,代替FR-A740-37K-CHT,额定71A
   常用
   12687
   需查询
   FR-A840-01160-2-603相380V,代替FR-A740-45K-CHT,额定86A
   常用
   15519
   需查询
   FR-A840-01800-2-603相380V,代替FR-A740-55K-CHT,额定110A
   常用
   20463
   需查询
   FR-A8NCFR-A8系列变频用CC-Link通讯卡
   常用
   680
   需查询
   FR-A8NPFR-A8系列变频用Profibus-DP通讯卡
   常用
   680
   需查询
   FR-A8APFR-A8系列变频用编码器反馈卡
   常用
   680
   需查询
   FR-A7NC-E-KITFR-E740/E720用CC-LINK通讯卡
   常用
   720
   需查询
   FR-A7NP-E-KITFR-E740/E720用Profibus-DP通讯卡
   常用
   750
   需查询
   FR-PA07FR-D700/E700用操作面板
   常用
   150
   现货

   三菱变频器综合介绍

   在国内销售的三菱变频器主要由三菱大连工厂生产,少数由日本工厂生产。
   所有三菱变频器的型号均为“FR”开头,紧挨着的字母代表分类,再后面的数字代表版本和电压:
   通用高性能:FR-A840 (3相380V输入,3相输出。在中国销售后缀为-2-60)
   轻载节能型:FR-F840 (3相380V输入,3相输出。在中国销售后缀为-2-60)
   通用普通型:FR-E740 (3相380V输入,3相输出。在中国销售后缀为-CHT)
   通用简易型:FR-D740 (3相380V输入,3相输出。在中国销售后缀为-CHT)
   通用简易型:FR-D720S (单相220V输入,3相输出。在中国销售后缀为-CHT)
   通用普通型:FR-E720 (3相220V输入,3相输出。日式规格,无后缀)
   通用普通型:FR-D720 (3相220V输入,3相输出。日式规格,无后缀)

   三菱变频器相关资料下载

   三菱变频器手册、说明书、软件下载
   三菱工控产品样本下载

   各系列三菱变频器功能对比